Fogyás rogers road wake forest nc. Full text of "CoV Évkönyv 91" - Fogyás rogers road wake forest nc

Fogyás rogers road wake forest nc

Fogyás rogers road wake forest nc

Oláh Attila, egyetemi tanár Témavezető: Prof. Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár A bírálóbizottság tagjai: Prof.

Bevezetés Azok a törekvések, amelyek az emberi jogok érvényesítésére irányulnak az üzlet világában business and human rights, BHRlátszólag a es évek kezdete óta szárba szökkent új mozgalmat jelentenek, azonban gyökerei már megtalálhatók a vállalatok társadalmi felelősségének koncepciójában corporate social responsibility, CSR. Az utóbbi évtizedekben számos kutatási projekt, valamint multidiszciplináris megközelítést alkalmazó szakkönyv és tanulmány fejti ki a kérdéskört.

Felvinczi Katalin, habil. Martos Tamás, habil. Melléklet: A PIQ tételeinek standardizált faktortöltései a megerősítő faktoranalízis során Melléklet: A PIQ feltáró faktoranalíziséhez kapcsolódó lejtődiagram Melléklet: A PIQ tételeinek faktortöltései a feltáró faktoranalízis során Melléklet: Az LSHS-R feltáró faktoranalíziséhez kapcsolódó lejtődiagram Melléklet: Az LSHS-R három faktoros megoldására vonatkozó faktortöltések a feltáró faktoranalízis során, promax forgatással Melléklet: A pszichózisszerű tünetek mértéke a különböző koffeintartalmú italokat fogyasztók és nem fogyasztók, valamint a koffeinfogyasztók extrém csoportjai körében Melléklet: Normalitásvizsgálat a 4.

Bevezető A koffein a világ egyik leggyakrabban használt pszichoaktív szere, amely sokféle növényben többek között a kávébabban, a fekete és zöld teában, kóladióban, guaranában és matéban megtalálható, de szintetikus formában is könnyen hozzáférhető, többek között energiaitalokban és különböző gyógyszerekben, például egyes fájdalomcsillapítókban Durrant, Bár voltak rövid időszakok a történelemben, amikor bizonyos koffeintartalmú italok, például a kávé fogyasztása tiltott volt IV.

Murad szultán uralkodása alatt, tól körülbelül ig halálbüntetés járt a kávé és a dohány használatáért az Oszmán Birodalomban Fodor,mára világszerte legális és elfogadott a koffeintartalmú italok fogyni minden nap. Bár más pszichoaktív szerekhez képest alacsonyabb addiktív potenciállal rendelkezik, a fogyasztás széleskörű elterjedtsége miatt népegészségügyi jelentősége van a koffein fizikai és mentális egészségre kifejtett hatására irányuló vizsgálatoknak.

  • Oláh Attila, egyetemi tanár Témavezető: Prof.
  • Zsírégető kocsonya
  • Nagy súlyok a zsírégetéshez
  • Home HU - Sugar Land Chapel Hill
  • Férfi vs zsír fogyás
  • Full text of "CoV Évkönyv 91" - Fogyás rogers road wake forest nc

Ultralite fogyni Doktori tanulmányaim során elvégzett kutatásaimban a koffeinfogyasztás pszichológiai vonatkozásaira fordítottam kiemelt figyelmet. Fontosnak tartottam először is megvizsgálni, hogy milyen motivációk állnak a különböző koffeintartalmú italok fogyasztásának hátterében, és hogy ezek a motivációk milyen mértékben képesek bejósolni a problémás fogyasztást. A Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőívet, amelyet korábban, a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatásban fejlesztettem ki, a strukturális egyenlet modellezés SEM statisztikai módszereivel további elemzésnek vetettem alá, majd a későbbi kutatásaimban továbbfejlesztettem: azokat a skálákat, amelyeken mindössze két tétel szerepelt, kibővítettem, továbbá egy új skálával is kiegészítettem a kérdőívet.

Home HU - Sugar Land Chapel Hill A koffeinfogyasztás problémásságát pedig addiktológiai szempontól vizsgáltam: a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 diagnosztikai kézikönyv as kiadásában American Psychiatric Association, a szerhasználati zavarok között immár szerepel a koffeinmegvonás, mint önálló diagnosztikus kategória, ugyanakkor a koffeinhasználati zavar a 3. Szekcióba, vagyis a további vizsgálatra ajánlott állapotok közé került. A koffeinhasználati zavar fogyás rogers road wake forest nc eddigi kutatások szerint létező jelenség, viszont nincs elég adatunk arról, hogy elégséges klinikai jelentőséggel rendelkezik-e ahhoz, hogy e diagnosztikus rendszerbe bekerüljön.

A DSM- 7 8 5 szemben a DSM-IV-TR-rel már nem használja különálló kategóriaként az abúzust és a dependenciát vagyis függőségethelyettük a szerhasználati zavar fogalmát vezették be, így a doktori disszertációhoz végzett kutatásaimban a koffein esetében is fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a koffeinhasználati zavar is egydimenziós természetű-e, vagy célszerű-e megkülönböztetni koffeinabúzust és koffeinfüggőséget.

fogyás rogers road wake forest nc zsiregeto dieta ferfiaknak

Más stimulánsokhoz hasonlóan fogyás rogers road wake forest nc koffein fogyasztása esetében is jelen lehet az az elvárás, hogy a szer segítsen az étvágy csökkentésében vagy épp az anyagcsere gyorsításában, így fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy felfedezhető-e összefüggés a koffeinfogyasztási motivációk, a koffeinfogyasztás mértéke, valamint a kóros evési és testi attitűdök megjelenése között és hogy mutatkozik-e különbség az egyetemista populáció, illetve a fogyókúrás- és pro-ana fórumok látogatói között ebben a tekintetben.

Khantzian szerint a különböző pszichoaktív szerek használata nem véletlenszerű: az emberek más-más okoknál fogva használnak depresszáns, hallucinogén és stimuláns hatású szereket, mégpedig annak függvényében, hogy ps fogyás lelki feszültségeken vagy mentális zavarokon akarnak segíteni Khantzian, A koffein egy stimuláns hatású szer, ezért feltételeztem, hogy a koffeinfogyasztási szokások kialakításában jelentősége lehet a figyelemzavar és hiperaktivitás tünetek mértékének mivel az ADHD kezelése során elterjedt a stimuláns hatású gyógyszerek használata, ezért az öngyógyszereléshez logikus választás a koffein.

A szelf-medikációs hipotézis igazolása érdekében a koffeinhasználaton és koffeinfogyasztási zavaron, valamint az ADHD-tüneteken kívül vizsgáltam az észlelt pszichológiai jóllétet is, feltételezve, hogy azok, akik több ADHDtünettel rendelkeznek, és koffeint fogyasztanak, magasabb észlelt jólléttel jellemezhetők, mint azok, akik több ADHD-tünettel rendelkeznek és nem fogyasztanak koffeint.

Szintén a szelf-medikációs hipotézisre alapoztam, hogy a koffeinfogyasztás és a koffeinhasználati zavar összefüggést mutat a kronotípussal is. Full text of "CoV Évkönyv 91" Számos kutatás igazolta, hogy az inkább esti típusú bagoly emberekre jellemzőbb a különböző rizikómagatartások megjelenése, a stimulánsok használata pedig segíthet esetükben az úgynevezett social jetlag leküzdésében.

Ehhez először egy keresztmetszeti kutatásban tanulmányoztam a koffeinfogyasztás, az üldöztetési gondolatok és a hallucinációszerű tapasztalatok lehetséges összefüggését nem-pszichiátriai mintán, és egyúttal két kérdőív az Üldöztetési Gondolatok Kérdőív és a Launay-Slade Hallucináció Skála magyar adaptációját is elvégeztem.

Ezt követően pedig egy kísérletben vizsgáltam meg, hogy a koffeinnek és az enyhe pszichoszociális stressznek milyen hatása van egyes kognitív folyamatokra, nevezetesen a hallási észlelésre és a fenyegető tartalmú szavakkal kapcsolatos emlékezeti torzításokra.

A disszertációban négy empirikus kutatás eredményeit mutatom be.

Az első kutatásban, amelyet még ben végeztem, kifejlesztettem a Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőív első verzióját. A kérdőív első változatának feltáró valamint megerősítő faktoranalízissel történő kombinált vizsgálatát doktori disszertációmban fogom bemutatni. A második keresztmetszeti kérdőíves kutatásban elvégeztem a Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőív módosított változatának pszichometriai elemzését, illetve megvizsgáltam a kóros evési és testi attitűdök, a koffeinhasználat és koffeinfogyasztási motivációk összefüggéseit egyetemisták, fogyókúrás fórumok és pro-ana fórumok látogatói körében.

A harmadik keresztmetszeti kérdőíves kutatásban elvégeztem a Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőív végleges változatának pszichometriai elemzését, a DSM-5 ajánlásai alapján kifejlesztett Koffeinhasználati Zavar Kérdőív pszichometriai elemzését, valamint két további kérdőív Üldöztetési Gondolatok Kérdőív és a Launay-Slade Hallucináció Skála magyar adaptációját.

E kutatás keretében útmodellek segítségével tanulmányoztam továbbá a korábbiakban felvázolt lehetséges összefüggéseket a koffein használati jellemzői fogyasztás típusa, mértéke, koffeinhasználati zavar mértéke és az ADHDtünetek, kronotípus, üldöztetési gondolatok, hallucináció-szerű tünetek és észlelt jóllét között. Elméleti háttér A vizsgálatok elméleti háttérének bemutatását a koffeinfogyasztás elterjedtségére és egészségügyi hatásaira vonatkozó szakirodalom ismertetésével kezdem.

Fogyás rogers road wake forest nc. Uploaded by

Ezután külön alfejezetekben mutatom be a koffeinfogyasztás motivációs hátterére, a koffeinhasználati zavarra, a koffein és evészavarok kapcsolatára, a koffein és ADHD kapcsolatára, a koffein és kronotípus kapcsolatára, valamint a koffein, stressz és pszichózisszerű tünetek kapcsolatára irányuló szakirodalmakat.

A drogepidemiológiában az indikátorok többféleképpen csoportosíthatók.

fogyás rogers road wake forest nc egészséges gyógyteák fogyáshoz

Megkülönbözhetünk keresletet és kínálatot kifejező indikátorokat, továbbá közvetett és közvetlen indikátorokat. Egy másik lehetséges megközelítés szerint a fogyasztás mennyisége és gyakorisága képet adhat a probléma mértékéről, valamint szükséges megvizsgálni a fogyasztásból eredő problémákat a fogyasztás jogi, egészségügyi és szociális következményeit Paksi, A koffein könnyen és legálisan elérhető pszichoaktív szer, ezért vélhetően kisebb mind a rejtőzködő használat, mind a feketepiaci forgalom, így érdemes megvizsgálni zsírégető yt önbevallásos fogyasztást, mint közvetlen indikátort és a kereskedelmi adatokat, mint közvetett indikátort.

Az önbevallásos fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom vizsgálata információt ad a keresletről, az import és export vizsgálata pedig a kínálatról. A koffein esetében, mivel legális szerről van lépés cél fogyás, nem releváns a jogi következmények vizsgálata.

Egy hét alatt drasztikusan lefogy, Bomba-diéta: 72 óra alatt 10 kilót is fogyhatsz! - Blikk Rúzs

Utóbbi esetében 10 11 elsősorban metaanalízisekre, prospektív kohorszkutatásokra és eset-kontroll kutatásokra alapozva utánajártam a koffeinfogyasztás mortalitással, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, daganatos megbetegedésekkel, diabétesszel, inkontinenciával, valamint demenciával való összefüggésének. Bár a koffeinfüggőség szerepel a BNO ben, a DSMben a további kutatásra ajánlott jelenségek közé került be, hangsúlyozva, hogy további vizsgálatok szükségesek a koffeinfüggőség vagy koffeinhasználati fogyás rogers road wake forest nc klinikai relevanciájának feltárására.

Ennek okán a koffeinhasználati zavarral kapcsolatos kezelési igény megjelenése és az erre vonatkozó szakirodalom elenyésző. A koffeinfogyasztás a közötti férfiak esetében volt a legmagasabb, a év közötti nőknél pedig a legalacsonyabb.

fogyás rogers road wake forest nc miért akar lefogyni

Az egy főre jutó kávéfogyasztás a KSH adatai szerint 1. A fogyasztásban bekövetkező változásokat 11 12 magyarázhatja a kávé árának növekedése között és csökkenése tól 3.

Ábra: Egy főre jutó kávéfogyasztás Magyarországon óta kg KSH Adatok forrása: 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Az egy főre jutó teafogyasztás 2. Ez a fogyasztásban megfigyelhető ingadozás nem áll összefüggésben a tea fogyasztói árának változásával 3. Ezenkívül kimutatták, hogy első öt hónapjában közel 23 százalékkal több energiaital fogyott az élelmiszerkiskereskedelemben mint az előző év azonos időszakában.

Bár a népegészségügyi termékadó chipsadó bevezetését követően közel harmadával nőtt az energiaitalok fogyás rogers road wake forest nc 14 átlagára, az értékesített mennyiséget tekintve első felében sem volt jelentős visszaesés. A vizsgált időszakban hatból egy magyar háztartás vásárolt energiaitalt GfK Hungária, Az önbevallásos koffeinfogyasztást két kutatásban vizsgálták a közelmúltban Magyarországon, országos reprezentatív mintán.

Noha a jelenlegi kutatásban a felnőttkori koffeinfogyasztásra fókuszálunk, fontos röviden kitérni a 18 év alatti korosztály koffeinfogyasztási szokásaira is. Az eredmények alapján az életkor növekedésével szignifikánsan nő a naponta fogyasztók aránya Á.

A koffeinnel kapcsolatos halállal végződő intoxikáció meglehetősen ritka, Svédországban között 20 esetet regisztráltak Thelander et al. Az Fogyás rogers road wake forest nc a október 1. Nyoms: Regiszter Testtisztítók a fogyás érdekében s Nyomda Kft. Jim Morrisonnak Ex-fan des sixties Ou sont tes annes folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Jim Morrison delejes figura volt a hatvanas vek Amerikjban: lzad klt, brszerelsbe ltztt istensg, aki gyorsan lt, fiatalon halt meg, s akinek Prizsban hagyott holtteste sem volt egszen rendben arrl nem is beszlve, hogy mr oda is a trvny ell meneklt.

Fnykorban az rk s kritikusok majd' megszakadtak az igyekezettl, hogy ezt a rendhagy alakot valahogy sikerljn beskatulyzni.

Nyoms: Regiszter Kiad s Nyomda Kft.

Az akut intoxikáción és annak következményein túl fontos a koffeinfogyasztás hosszútávú következményeinek viszgálata is. Crippa, Discacciati, Larsson, Wolk és Orsini 21 olyan, és közötti prospektív kutatás metaanalízisét végezte el, amelyben az általános halálozás, a szív- és érrendszeri és daganatos elhalálozás relatív kockázata és a kávéfogyasztás, mint változó megjelent, és erős bizonyítékot találtak arra nézve, hogy fogyás rogers road wake forest nc kávézás és az általános halálozás között nem lineáris összefüggés figyelhető meg: a napi négy csésze kávét fogyasztók körében volt a legalacsonyabb a halálozás kockázata.

A szív- és érrendszeri betegségekben való elhalálozás terén a legnagyobb kockázatcsökkenés a napi az ember hasának zsírvesztése csészével fogyasztók körében fogyás rogers road wake forest nc megfigyelhető, viszont nem mutatkozott összefüggés a daganatos betegségekben való elhalálozás és a kávéfogyasztás között.

Ebben az időben a kávét "lehetséges rákkeltő 15 16 anyagként" 2B csoport osztályozták a húgyhólyag rákos megbetegedéseire vonatkozóan, ugyanakkor bizonyítékot találtak arra is, hogy nincs karcinogén hatása a mell- és a vastagbél daganatokra nézve IARC, A os újraértékelés során már több, mint megfigyeléses és kísérleti kutatásra támaszkodtak, melyek közül nagyobb súllyal vették figyelembe fogyás rogers road wake forest nc magas színvonalú prospektív kohorszkutatásokat és a népességre reprezentatív eset-kontroll kutatásokat, amelyek megfelelően kontrollálták az olyan lehetséges torzító változókat, mint az alkoholfogyasztás és dohányzás Loomis et al.

A húgyhólyagrák esetében nem volt következetes bizonyíték arra nézve, hogy összefüggésben állna a kávéfogyasztással, a méhtestrák esetében pedig az öt legnagyobb kohorszkutatás többnyire inverz összefüggéseket mutatott a kávéfogyasztással összefüggésben. Szintén inverz összefüggéseket figyeltek meg a kávéfogyasztás és májrák kialakulása között ázsiai, észak-amerikai és európai eset-kontroll és kohorszkutatások alapján, valamint szerény fordított összefüggést az emlődaganat és a kávéivás között.

fogyás rogers road wake forest nc anabolikus fogyás

Számos kohorsz és eset-kontroll vizsgálat következetesen nem mutatott összefüggést a hasnyálmirigy és a prosztata rákos megbetegedései és a kávézás között Loomis et al. A koffeintartalmon túl a munkacsoport figyelmet fordított az italok hőmérsékletére is. A bizonyítékok összessége alapján a 65 C feletti forró italok köztük például a maté tea fogyasztása a "valószínűleg emberre nézve rákkeltő" csoportba 2A Csoport került Loomis et al.

Davis Stephen Jim Morrison Elete Legendaja Halala

Ez az összefüggés a koffeines és koffeinmentes kávéra is vonatkozott, ami arra utal, hogy valószínűleg nem a koffeinnek, hanem a kávé más összetevőinek pl. Az emelkedett kockázat a késztetéses inkontinenciánál jelent meg, viszont nem volt megfigyelhető a kevert és a stresszinkontinenciánál.

Ha azonban a demencia alcsoportjait nézzük, akkor szignifikáns fordított összefüggés volt megfigyelhető a legmagasabb kávéfogyasztás és az Alzheimer-kór kockázata között. Az eredmények általánosíthatóságát akadályozza, hogy a bevont kutatások különbözőképp mérték a demenciát és hogy rövid utánkövetéssel dolgoztak. Az alábbiakban a koffeinfogyasztás pszichológiai vonatkozásainak elméleti hátterét, ezen belül is azon résztémákat mutatom be, amelyek szorosabban kapcsolódnak a disszertációban ismertetett kutatások célkitűzéseihez.

Davis Stephen Jim Morrison Elete Legendaja Halala A koffein por formában színtelen, szagtalan, fogyás rogers road wake forest nc ízű és mérsékelten oldódóik vízben Arnaud, Farmakokinetikai szempontból vagyis a felszívódást, megoszlást, lebomlást és kiürülést tekintve a koffein különböző dózisainál hasonló mintázat figyelhető meg Newton et al. Hasonló gyorsasággal szívódik fel a kávé és tea formájában fogyasztott koffein, viszont ennél lassabb felszívódás figyelhető meg a csokoládé és a kóla esetében Marks és Kelly, idézi Nehlig, A koffein egyelően oszlik meg a testnedvekben, mint például a vérplazma, a gerincvelői folyadék, nyál, epe, sperma, anyatej Nehlig,valamint átjut a placentán és a vér-agy gáton is Arnaud, A koffein felezési ideje egyes források szerint 2, óra Nehlig,míg más szerzők ennél hosszabb intervallumot 5,5 óra határoznak meg Newton et al.

A koffein-anyagcsere férfiaknál és nőknél hasonló, azonban a fogamzásgátlót szedő nőknél megduplázódik a koffein felezési ideje, és szintén hosszabb a felezési idő a várandósság kései szakaszában Arnaud, ; Nehlig, A koffein lebontása csecsemőknél jóval lassabb, az életkor előrehaladtával viszont gyorsul.

fogyás rogers road wake forest nc morbidly elhízott nem tud fogyni

Növeli a koffein felezési idejét vagyis lassítja a lebontást az elhízás, a máj-chirrosis, az alkohol, valamint a grapefruit lé fogyasztása, és csökkenti a koffein felezési idejét vagyis gyorsítja a lebontást a dohányzás, a brokkoli-fogyasztás és a C-vitamin. A koffeinnek három fontos, biológiailag aktív anyagcsereterméke van: a paraxantin, a teobromin és a teofillin. Nehlig, A koffein-anyagcserében megfigyelhető egyéni különbségeknek genetikai háttere is van. Elképesztő fű vélemények fogyás Cornelis és mtsai fogyás rogers road wake forest nc genomra kiterjedő asszociációs kutatásukban genom wide association study, GWAS több olyan pontmutációt single nucleotide polimorfism, SNP találtak a 7p21, a 15q24 és a 19q Bár az adenozin-antagonista hatást tartjuk a legfontosabbnak a koffein esetében, ez sok fontos másodlagos hatással jár, ami különböző mértékben érinti a noradrenalin- dopamin- fogyás rogers road wake forest nc, acetilkolin- glutamát- és GABA-rendszert is Arnaud, ; Fogyni gyorsan hét et al.

A2 receptorok találhatók a tüdőben, vesében, a vér alkotóelemeiben, a simaizomban és különböző agyterületeken Arnaud, Saját kutatásaim szempontjából részben a noradrenerg, nagyobbrészt pedig a dopaminerg rendszerre kifejtett hatás érdekes utóbbi főleg az ADHD és a pszichózis kialakulásában játszott szerepe miattígy az alábbiakban ezekre a neurotranszmitterekre koncentrálok.

A brokkoli lefogyhat A dopaminerg rendszer két egységből áll: a mezostriatalis rendszer rostjai a substantia nigra felől a motoros striatumhoz putamen és a tegmentumhoz haladnak, a mezolimbikus rendszer pedig a ventralis tegmentum dopaminerg sejtjeit köti össze a limbikus és agykérgi területekkel Szirmai, Azoknál, akik általában nem fogyasztanak koffeint, az akut koffeinfogyasztás hatására megnő a vérnyomás, illetve a plazma epinefrin- és norepinefrin szintje, ugyanakkor a tolerancia fogyás bannerek hamar, akár nap alatt is kialakulhat Arnaud, A koffein dopaminerg rendszerre kifejtett hatásaival kapcsolatos kutatási eredmények meglehetősen ellentmondásosak.

Ahogy korábban említettem, a hatások egy része másodlagos, fogyás rogers road wake forest nc az adenozin-antagonista hatáson keresztül nyilvánul meg: az adenozin A1 receptorok blokkolása révén fokozódik a dopamin D1 receptorok agonistáinak motoros hatása, az adenozin A2A receptorok aktiválódásával párhuzamosan pedig csökken a dopamin kötődési affinitása a D2 receptorokhoz Fredholm et al.

Fontos lehet megvizsgálni továbbá, hogy a koffein mely agyterületeken befolyásolja a dopamin-transzmissziót, ugyanis ez rávilágíthat arra, hogy mennyire van átfedés a koffeinhasználatban, az ADHD-ban és a pszichózisban érintett neurális rendszerek között. Szerintük a koffein területfüggő hatása a nucleus accumbensben hasonló más pszichoaktív szerek pl.

Noha az extracelluláris dopaminszint emelkedése a koffein esetében alacsonyabb, mint az amfetamin és a kokain által kiváltott növekedés, ugyanakkor a hatás nagysága hasonló ahhoz, amit a nikotin, a THC, a morfin vagy az etanol vált ki Solinas et al.

Volkow és mtsai pozitronemissziós tomográfia PET segítségével vizsgálták, hogy a koffein hatására emelkedik-e a dopamin-kibocsájtás az agyban, pontosabban a striatumban. Vagyis a koffein nem magára a dopamin-kibocsájtásra van hatással, hanem a dopamin-receptorokat teszi elérhetővé. Fredholm és mtsai azonban arra mutatnak rá, hogy a koffein dózisfüggően növeli a dopaminszintet a striatumban, valamint csökkenti a dopaminerg neuronok aktivitását a ventrális tegmentális areában, a substantia nigrában viszont nem, és ezt bizonyítéknak tekinthetik arra vonatkozóan, hogy a koffein igenis fokozza a dopaminkibocsájtást, ami pedig visszahat a dopamin-receptorokra, csökkentve a tüzelést.

Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus Manapság nagyon sok ember túlsúllyal küzd, és minden vágya az, hogy gyorsan lefogyjon. A nagyon gyors súlyvesztés még akkor sem jó, ha ezt akarattal tesszük karcsúságunk érdekében. Sokkal nagyobb lehet azonban a baj, ha a fogyás akaratunktól függetlenül, változatlan étrend mellett következik be. Ha nem eszik Amikor látszólag ok nélkül csökken a testsúly - főleg ha ez nagymértékű és gyors - orvoshoz kell fordulni.

Olvassa el is